Chaiyaphum Knowledge Institute Loading

Warning: sprintf(): Too few arguments in C:\xampp\htdocs\edu\wp-content\themes\infinity-shop\inc\breadcrumbs.php on line 252

อสม.กับการดูแลสุขภาวะคนชัยภูมิ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ส่วนหน้า ช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ มีโอกาสต้อนรับคณะประธานชมรม อสม.อำเภอคอนสวรรค์ และอำเภอแก้งคร้อ ซึ่งมาประชุมร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ผอ.สถาบันชัยภูมิศึกษา คุณอัครแสนคีรี โลห์วีระ ที่ปรึกษา และสมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ เขตอำเภอคอนสวรรค์และอำเภอแก้งคร้อ เกี่ยวกับแผนงาน แนวทางกิจกรรมการทำงานของ อสม. โครงสร้างเครือข่ายการทำงาน ปัญหาอุปสรรค...