Chaiyaphum Knowledge Institute Loading

การเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ การแสดงความสามารถของนักเรียน

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รองประธานฯ และคณะฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานทางวิชาการ การแสดงความสามารถของนักเรียน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่สถาบันชัยภูมิศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายอร่าม โล่ห์วีระ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายกอบชัย บุญอรณะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ...