Chaiyaphum Knowledge Institute Loading

หนังสือของพ่อ

หนังสือของพ่อ มีคำพูดหนึ่งที่ซึ้งกินใจมาก เมื่อฝรั่งถามคนไทยว่า “ทำไมถึงรักในหลวง” พวกเราคนไทยก็ตอบด้วยหัวใจดวงเดียวว่า “คุณมีเวลาทั้งชีวิตที่จะฟังหรือไม่” บทสนทนาโต้ตอบนี้คงพอจะแทนความรักของคนไทยและความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมาตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์https://www.marketingoops.com/news/biz-news/king-ebook-by-kasetsart-university/ ส่งมอบชั้นหนังสือของพ่อ สามารถเปิดอ่านได้ทุกเล่ม เพียงแค่คลิกที่ลิ้งค์ด้านล่าง เลือกเล่มหนังสือบนชั้นวาง แล้วแตะที่รูปเล่มที่ขึ้นมาอีกครั้ง ดีมาก ๆ ค่ะ https://ebook.lib.ku.ac.th/king-rama9/ และหากจะกล่าวถึงพระราชกรณียกิจ โครงการต่างๆ หรือพระปรีชาสามารถ ก็คงจะกล่าวไม่หมดเช่นกัน เพราะแม้แต่หนังสือตำราในประเทศก็ยังมีมากมายหลายเล่ม ซึ่งหากจะเก็บสะสมแล้วตู้หนังสือของคุณก็คงจะล้นออกมาเช่นกัน